توضیحات
آدرس دفتر : حد فاصل الهیه 16 و میدان محمدیه تلفن چهار رقمی دفتر : 5150-0513 0915-017-5150 0915-018-5150
مشخصات ملک
    جهت ملک : شمالی
امکانات